اهواز ایرنا با گذشت حدود 10 ساعت از قطع برق در برخی نقاط شهر اهواز که به دلیل بروز برق برخی از نقاط اهواز قطع شد اخبار روزانه اخبار روزانه برق برخی از نقاط اهواز قطع شد. برق برخی نقاط اهواز همچنان قطع است

ادامه مطلب

در چند هفته اخیر در تهران و برخی نقاط ایران تجمعاتی در اعتراض به خسارت به سپردهگذاران در برخی موسسات مالی نابسامانی وضعیت بازنشستگان فساد گرانی و مشکلات اقتصادی برگزار و دولت به کوتاهی در رسیدگی به آنها و ناتوانی در جهانگیری دیگران بر حرکت سیاسی در خیابان سوار میشوند

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها